Twoje imię i nazwisko jest nam potrzebne do komunikacji mailowej oraz ew. wypłaty bonusu.

Twoje imię i nazwisko jest nam potrzebne do komunikacji mailowej oraz ew. wypłaty bonusu.

Na podany adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym do konta.

Numer posłuży nam do SMSowego powiadomienia o przyznanym Bonusie.

Hasło musi mieć min. 6 znaków.

Administratorem danych osobowych Uczestników akcji promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem" jest Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa adres e-mail: kontakt@santander.pl. Administrator danych w celu zorganizowania akcji promocyjnej i wypłacenia premii pieniężnych powierza przetwarzanie danych Uczestników Rankomat sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88 (podmiot przetwarzający).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji akcji promocyjnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - podstawę przetwarzania danych Uczestników stanowi regulamin akcji promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem".

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji akcji promocyjnej i wypłaty premii pieniężnej lub do czasu rezygnacji z wzięcia udziału w akcji promocyjnej, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych w Santander Bank Polska S.A. prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Santander Bank Polska S.A. pod adresem iod@santander.pl lub z podmiotem przetwarzającym pod adresem: bonus@ebrokerpartner.pl.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej.