Masz pytania?

Sprawdź zakładkę pytania i odpowiedzi.

Możesz skontaktować się z nami:
- wypełniając poniższy formularz kontaktowy,
- wysyłając bezpośredni e-mail na adres: bonus@ebrokerpartner.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Rankomat sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88 (dalej: "Rankomat"). Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W kwestiach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@rankomat.p. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia swoich danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby Rankomat mógł udzielić odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu.